બેન્ક્વેટ હોલ

0

22C, S.P. Marg, Civil Lines, Allahabad, Uttar Pradesh 211001, India

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Indian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

29/18 Hasting Road,Opposite Bahuguna Market,Ashok Nagar, Alka Puri Colony, Allahabad, Uttar Pradesh 211003, India

Rudraksh The Banquet is a glorious wedding venue. Here brides and grooms will choose wonderful fair banquet hall or beautiful green marriage lawn for ceremony they will dream of.

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Multi-cuisine, Continental

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

46, C GTB Nagar, Kareli

Hall for 100 people

બેઠક ક્ષમતા 100 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 500/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 600/વ્યક્તિમાંથી

Hall for 100 people

બેઠક ક્ષમતા 100 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 500/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 600/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

118/16, MG Marg, Civil Lines, Allahabad, Uttar Pradesh 211001, India

Hotel Harsh Ananda is a modern hotel in ancient style. Special for wedding functions hotel is ready to offer you several marvellous banquet halls and spacious green marriage lawns.

ભોજનનો પ્રકાર: Continental, Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

77A/29 LBS Marg Civil Lines, Civil Lines, Allahabad, Uttar Pradesh 211001, India

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese, Italian, Continental

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

વધુ 20 બતાવો